Utgivarens namn m.m.

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: ++49 (0)711 1614-0
Fax: ++49 (0)711 1614-368
E-post: info@hansa.de


Ledning
Dr. Markus Lengauer
OrdförandeRegistreringar

Registrerande domstol: Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 750253

MOMS-registreringsnummer
DE147843612

Utgivare

Sonja Besler
Manager
Marketing & Communication, HANSA Brand

Upphovsrätt

© Copyright 2016 Hansa Armaturen GmbH, Stuttgart, Tyskland, med ensamrätt. Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor samt anordningen av dessa på HANSA:s webbplats skyddas av upphovsrätten och andra kommersiella skyddsrättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för kommersiella ändamål för en tredje part. En del av HANSA:s webbplatser innehåller även bilder som upphovsrätt från en tredje part gäller för.

Garantimeddelande

Denna webbplats har kompilerats med yttersta noggrannhet. Hansa Armaturen GmbH kan trots detta inte garantera att den information som lämnas är korrekt. Hansa Armaturen GmbH utesluter härmed allt ansvar för skador som direkt eller indirekt beror på användning av denna webbplats med undantag av medveten misskötsel eller grov försumlighet från HANSA:s sida.

Licensmeddelande

Den intellektuella egendom som finns på HANSA:s webbplats, t.ex. patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddad. Denna webbplats ger inte en licens för användning av intellektuell egendom som tillhör HANSA eller en tredje part.

Hansa Armaturen GmbH 2016

Hansa Armaturen GmbH - internationella försäljningsvillkor

Internationella försäljningsvillkor (PDF-nerladdning)