ETT RIKTIGT BESLUT

HANSARONDA

God matlagning är endast möjlig om allt är perfekt, från de valda ingredienserna till den professionella utrustningen. Detsamma gäller även för HANSARONDA vars perfektion inkluderar en kombination av diverse faktorer. Det är formgivningen som till att börja med tilltalar ögat HANSARONDA finns som en klassisk och beprövad centralstyrd armatur eller med en sidomonterad manöverspak. Versionerna gör det möjligt för dig att integrera HANSARONDA i olika rums- och inredningskoncept. Det går att tillfredsställa alla dina individuella smaker och önskemål med bara en serie. De två versionerna erbjuder inte bara ett imponerande utseende utan ökar även bekvämligheten. HANSARONDA Erbjuder tillräckligt utrymme för skrymmande grytor och pannor och är snabba och enkla att använda.