KÄNSLA OCH INTELLEKT I FULLSTÄNDIG HARMONI:

HANSARONDA

Harmoni: Inga andra armaturer förkroppsligar denna princip mer övertygande än nya HANSARONDA. Efter en noggrann med stringent omarbetning av designen ser denna populära serie ung och fräsch ut. Detta omsorgsfullt valda produktsortiment är både samtida och praktiskt. De varierade HANSARONDA-alternativen för handfat, badkar och dusch möjliggör förverkligande av vittomspännande idéer och sofistikerade arkitektoniska uppslag. HANSAs produktkoncept för hållbar design och begränsningen av flödet till 6 liter/minut stämmer överens med det ekologiska ansvaret.