EN BADRUMSVÄRLD FÖR SIG SJÄLV:

HANSADESIGNO

Framtidens badrum är individuellt skapade levande utrymmen som allt mer integrerar design och funktion för att skapa en noggrant utarbetad typ av arkitektur. HANSADESIGNO hittar dessutom svaret på dessa ökande behov med skräddarsydda produkter. Det extensivt breddade, fint differentierade sortimentet möjliggör implementering av innovativa planer och exakt skräddarsydda lösningar.
Den emfatiskt eftersökta individualiteten kommer inte bara från den stora mångfalden av planeringsalternativ utan även från de möjligheter som erbjuds av designen - till exempel när det gäller spakar och pipar. Minutiösa detaljlösningar ger uttryck åt den höga nivån av produktestetik som är typisk för HANSA.