Skip Navigation

Latest products

HANSAMINIMAT

SÄKERHET OCH HYGIEN UNDER TVÄTTSTÄLLETVDI 6000 rekommenderar termostater på tvättstället för vårdinrättningar och barnverksamheter. Man anser att skydd mot att skålla sig är nödvändigt. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen(Tyskland)(GUV-SR 2002)preciserar: Vattentemperaturen för armaturer som barn kan komma åt får inte överstiga 40° C.

HANSAPROTEC-systemet bidrar avgörande till att bibehålla dricksvattnets kvalitet: Samtliga delar av mässing i armaturenheten som har kontakt med dricksvatten har en blyhalt på mindre än 0,3 % och är fria från nickelskikt.

• Säker: HANSAMINIMAT reglerar och begränsar temperaturen som fullvärdig termostat till det förinställda värdet (vid tillverkningen 39 °C, egen anpassning möjligt).

• Flexibel: Alla tvättställsarmaturer kan användas. Befintliga installationer kan kompletteras snabbt och enkelt.

• Ekonomisk: Optimal för tappventiler för varmvattenförsörjning. Perfekt också för uppgradering.


TERMISK DESINFEKTION MED TIDSFÖRDEL


Varmt vatten är den perfekta grogrunden för legionella. En motåtgärd är termisk desinfektion enligt tyska DVGW W 551: minst 3 minuter minst 70 °C vattentemperatur ur öppet utlopp.

• Enkel: Sätt i den bifogade nyckeln, dra handtaget framåt och vrid till stopp och lås därmed upp.

• Tidssparande: Den valda blandartemperaturen bibehålls efter spolningen utan efterjustering.

• Säker: Felmanövrering eller manipulering förhindras effektivt. Genom den röda signalfärgen på termostaten ser man direkt att en termisk desinfektion genomförs.

HANSAMINIMAT Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 3 / 8