Du kan alltid lita på vår kvalitet.

Ända sedan Hansa grundades för över 100 år sedan har kvalitet varit kännetecknet för vårt varumärke och verksamhet. Att leverera den högsta kvaliteten som är tillgänglig i varje avseende. Det är denna princip som har skapat hela vårt tänkande och handlande, våra produkter och produktionsprocesser under alla år. Att tillhandahålla produkter vars design, material, utförande och teknik fortsätter att vara en måttstock för andra. Vi erbjuder dessutom tjänster till förmån för alla våra marknadspartners.

Vår framgång när det gäller att uppfylla alla dessa höga krav visas av våra anmärkningsvärda utmärkelser och insatser. År 2014 röstade läsarna av "markt intern", som är marknadsinformationsservice för tyska installatörsproffs, fram HANSA som "specialisthandelspartner nr 1" för 19:e gången i rad som en del av undersökningen "prestandarapport för sanitetsblandare" som utförs vartannat år!

Utmärkelser som bekräftar vår hängivenhet förser våra partners med det förtroende som de behöver. Det ömsesidiga förtroende som utvecklas i dessa situationer är det som gör märket HANSA starkt - och bidrar till dess framgång i framtiden.