HANSAs standard: 6 l/minut utan minskad komfort

Minska vattenflödet med en strålsamlare formad som en bivaxkaka.
Alla serier med vår klassiska reglerkassett är utrustade med en strålsamlare formad som en bivaxkaka vars speciella cellstruktur har inspirerats av naturen. Denna strålsamlare reducerar flödet till 6 l/minut. Vattenstrålens fyllighet har faktiskt bevarats trots att det faktiska flödet har halverats.


  zur Übersicht
 1 / 4