Rent vatten

Ett rent nöje

För att trygga den befintliga dricksvattenkvaliteten arbetar HANSA endast med förstklassiga, hållbara material. Dessa material är t.ex. plaster med den tyska KTW-certifieringen för dricksvatten, den funktionella kärnan -Water Safe Hitec samt den avzinknings- och korrosionsbeständiga mässingslegeringen MS63 för alla delar i kontakt med vatten. I synnerhet spelar det omfattande HANSA PROTEC-systemet en viktig roll för skyddet av vattenkvaliteten: Alla mässingsdelar som kommer i kontakt med dricksvatten har ett blyinnehåll som är mindre än 0,3 % och har dessutom inte någon nickelbeläggning. Detta innebär att HANSA-produkter ligger betydligt under lagstadgade gränsvärden. De ger dig ren avkoppling och njutning.


  zur Übersicht
 4 / 4