Vi är hängivna vårt ansvar

Hållbarhet är en princip inom företaget

Vatten är vårt element. Hansa har därför ett självklart och speciellt ansvar för den dyrbara resurs som vi arbetar med varje dag. Att leverera integrerad kvalitet i alla bemärkelser: det är den princip som har format hela vårt tänkande och handlande, våra produkter och produktionsprocesser under årtionden. Vi fokuserar inte på individuella åtgärder utan snarare på cykler och vi har alltid en produkts hela livscykel i åtanke. Vi fäster stort avseende vid tidlös design som har sin egen stil och inte följer de senaste trenderna.

Ansvar och respekt

HANSA arbetar endast med förstklassiga, hållbara material som den avzinkningshärdiga mässingen MS 63, plaster med den tyska KTW-certifieringen för dricksvatten och vår funktionella kärna WATER SAFE Hitec för bevarande av den befintliga dricksvattenkvaliteten.


  zur Übersicht
 1 / 3