Verklig Hållbarhet
i mer än 100 år.

GRÖNT ANSVAR


"Grönt ansvar" garanteras av en modern, ekologiskt
sund HANSA-teknologi som säkerställer minimal resursanvändning
och att strikta internationella riktlinjer följs.